worldwidee
ایسل

ایسل

ماموریت: ما در ایسل همواره می کوشیم تا با حفظ ارزش هایمان و با فراهم کردن دسترسی سریع و آسان کالاهای دیجیتالی به روز و همچنین با برقراری ارتباط هرچه بیشتر ، کامل تر و آگاهانه تر,  میان زندگی روزمره و حرفه ای افراد با دنیای فناوری ، هموطنان عزیزمان را در راستای بهره...